Tuesday, July 15, 2014

എന്റെ കവിത


എന്റെ ഈ കവിത
ആളി പടരും മുന്പെ
ആറി അണഞ്ഞു ഭസ്മമായി  മാറിയ
സ്നേഹതിന്  തീ കണമാണ്

പൊഴിയുന്നതിനു മുന്പ്‌
കണ്‍  കോണില്  പൊടിഞ്ഞൊരു
കണ്ണ് നീര്  തുള്ളിയാണ്

അനുഭവിച്ചരിയും  മുന്പെ
നിലച്ചുപോയ ഹൃദയത്തിൻ
സ്പന്ദനമാണ്

വേദന എന്തെന്നു അറിഞ്ഞ
ആ   സ്പന്ദനത്തിന്
രക്ത കണികയാണ് !